Cha mẹ mất để lại nhà, chia như thế nào?

THỨ HAI, 31/05/2021 15:38:57

Hỏi: Sau khi cha mẹ tôi mất thì một trong trong bảy người con cũng đã mất và người mất này có một đứa con, tức cháu ngoại của cha mẹ tôi. Vậy người cháu này có được hưởng thừa kế căn nhà không?

HÀ NGUYÊN (Ninh Giang)

Trả lời: Nếu cha mẹ bà có để lại di chúc hợp pháp thì tài sản sẽ được phân chia theo di chúc đó.

Nếu cha mẹ bà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, thì việc phân chia thừa kế sẽ được thực hiện theo pháp luật tức là theo hàng thừa kế. Trong trường hợp này, căn nhà sẽ được chia đều cho 7 người con.

Đối với phần được chia cho người con đã mất thì cần xác định rõ người này mất trước hay sau cha, mẹ? Nếu người con này mất trước hoặc cùng thời điểm với cha mẹ, thì người cháu sẽ được hưởng thừa kế thế vị phần tài sản này. 

Trường hợp người con mất sau cha mẹ thì người đó sẽ trực tiếp nhận thừa kế và chia lại cho các hàng thừa kế thứ nhất theo luật định (vợ, chồng, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con ruột, con nuôi). 

Như vậy, theo trình bày của bà thì người con mất sau cha mẹ nên phần tài sản thừa kế sẽ được chia thành 2 phần cho chồng và con người mất.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu