Bán buôn có phải xin giấy phép kinh doanh không?

THỨ NĂM, 21/06/2018 08:32:58

Theo quy định, bán buôn thuộc trường hợp không phải cấp giấy phép kinh doanh.

Hỏi: Công ty tôi thường xuyên phải bán buôn một số lượng lớn văn phòng phẩm, quần áo bảo hộ lao động cho các nhà máy, xí nghiệp để họ cấp cho người lao động trong đơn vị. Tôi được biết hoạt động bán buôn không phải xin giấy phép kinh doanh, trừ bán buôn các sản phẩm theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động bán lẻ bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh. Vậy như trường hợp công ty tôi có phải xin giấy phép kinh doanh không?
TRẦN VĂN H. (TP Hải Dương)
Trả lời: Theo quy định tại khoản 6, 7, điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ, khái niệm bán buôn, bán lẻ được hiểu như sau: Bán buôn là hoạt động bán hàng cho thương nhân, tổ chức khác không bao gồm bán trực tiếp cho người mua để sử dụng vào mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình. Bán lẻ là hoạt động bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để sử dụng cho sinh hoạt cá nhân, gia đình.

Theo đó, quy định đã phân biệt rõ khái niệm về chủ thể mua hàng hóa là bán buôn hay bán lẻ. Việc phân phối các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng (thức ăn, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quần áo bảo hộ lao động...) cho các đối tượng khách hàng là nhà máy, doanh nghiệp, các tổ chức... nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên hay phục vụ cho hoạt động của tổ chức đó được hiểu là thực hiện quyền phân phối bán buôn và thuộc trường hợp không phải cấp giấy phép kinh doanh.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu