Hải Dương giải ngân vốn đầu tư công đạt 63,6%

01/12/2022 19:42

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 11.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Hải Dương mới đạt 63,6%.

vondautucong112.jpg

DŨNG CƯỜNG - THANH HOA

(0) Bình luận
Hải Dương giải ngân vốn đầu tư công đạt 63,6%