Kỳ vọng bước đột phá trong phòng chống "giặc nội xâm"

THỨ NĂM, 12/05/2022 12:30:21

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, việc Trung ương thống nhất, quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân bày tỏ đồng tình cao, kỳ vọng lớn. 

Từ những kết quả rõ ràng trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, đảng viên và nhân dân mong chờ cuộc chiến chống "giặc nội xâm" sẽ tiếp tục "không ngừng, không nghỉ", "trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định. 

Đối với Hải Dương, dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực vẫn xảy ra. Tính riêng trong quý I.2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 23 đảng viên; đồng thời đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đến nay đã kết luận 13 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đều thuộc những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý các nguồn thu, đóng góp của học sinh; mua sắm thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19; giải phóng mặt bằng; quản lý tài chính... Điển hình như vụ án liên quan đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Hải Dương có sự bứt tốc ngoạn mục về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 13 cả nước, đứng đầu tốp 20 tỉnh, thành phố xếp loại khá, tăng 34 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số chỉ số thành phần mang tính chủ quan của chính quyền có những hạn chế cần sớm khắc phục, đó là các chỉ số: Tính minh bạch đứng thứ 51; chi phí thời gian đứng thứ 37; chi phí không chính thức đứng thứ 26 cả nước. Vì vậy, để phát huy và tạo được chỗ đứng bền vững trên bảng xếp hạng PCI thì việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Trước Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hải Dương đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch để chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể. Các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đã và đang được hệ thống chính trị trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.    

Cùng với những chủ trương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh tin tưởng, mong đợi việc thành lập, sớm đưa vào hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo này hoạt động quyết liệt, hiệu quả sẽ là một bước đột phá trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
HOÀNG LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu