Để việc học tập nghị quyết của Đảng thiết thực, hiệu quả

THỨ NĂM, 08/12/2022 07:50:15

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt”.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được chú trọng. Hình thức học tập có đổi mới như kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, thảo luận; trực tiếp, trực tuyến. Sau học tập, các cấp ủy nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền trong nhân dân được tiến hành sâu rộng, kịp thời, với nhiều hình thức phong phú. 
Ảnh minh họa 
Tuy nhiên, ở một vài nơi, nhất là cấp ủy cơ sở, việc học tập nghị quyết vẫn còn những hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết có đơn vị còn chậm so với kế hoạch. Chưa phát huy hết ưu thế của công nghệ thông tin. Việc đôn đốc, quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm học tập chưa nghiêm túc. Việc xây dựng chương trình hành động còn chung chung, hình thức. Năng lực, phương pháp trình bày của một số báo cáo viên cơ sở có mặt còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập nghị quyết của Đảng ở một số xã, phường, thị trấn còn khó khăn, chưa bảo đảm yêu cầu. Công tác kiểm tra, đánh giá việc nghiên cứu, học tập, quán triệt ở một số nơi vẫn chưa được coi trọng đúng mức...

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thời gian tới cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; chú trọng chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết một cách bài bản và khoa học. Kế hoạch phải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, sát thực tiễn của địa phương, đơn vị. Quan tâm đầu tư kết nối đường truyền đến tận cơ sở.

Các cấp ủy cần lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ chuyên sâu về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu truyền đạt. 

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp uỷ chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, với tinh thần “kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”. Chương trình, kế hoạch hành động phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm cụ thể theo tinh thần "5 rõ".

Các cấp ủy cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, tận dụng ưu thế của công nghệ như internet, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử; nghiên cứu phát triển phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”… Trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nghị quyết.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt; phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa thực hiện tốt.
 
LÊ VĂN NGUYÊN (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu