Xem xét điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án đường trục Đông-Tây

THỨ TƯ, 29/06/2022 19:23:15

Tại phiên họp chiều 29.6, UBND tỉnh Hải Dương xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như điều chỉnh đầu tư dự án đường trục Đông- Tây; việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư...

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 6 lần 4 của UBND tỉnh

Chiều 29.6, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 lần 4 của UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến vào nội dung các tờ trình của các Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Lao động, Thương binh và Xã hội.

Liên quan đến báo cáo của Sở KHĐT về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục Đông – Tây, các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án trong bối cảnh chi phí giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng là cần thiết. Một số đại biểu đề nghị cần tăng tỷ lệ vốn dự phòng của dự án để tránh phải điều chỉnh dự án nhiều lần khi có sự biến đổi về giá…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục Đông – Tây với các nội dung đề nghị của Sở KHĐT trình tại phiên họp. Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu đề xuất. Sở KHĐT tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện báo cáo trước ngày 2.7, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét quyết định trong kỳ họp tới. Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải bám sát các quy định, nội dung được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật. Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các phần việc liên quan. Các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án…

Liên quan đến tờ trình của Sở TNMT về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, chỉ lựa chọn danh mục dự án, công trình thực sự cấp bách, thiết yếu, đủ điều kiện pháp lý gửi Sở TNMT tổng hợp trình UBND tỉnh. Đối với các dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, các địa phương khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý trước khi đề xuất thu hồi đất. Đồng thời UBND cấp huyện rà soát tổng thể dự án, công trình cần phải hủy bỏ. UBND cấp huyện căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã phân bổ để điều chỉnh lại danh mục các dự án, công trình cho phù hợp. Sở TNMT đôn đốc, tổng hợp danh mục dự án, công trình; tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, khẩn trương rà soát, thẩm định tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định thu hồi đất, trong đó tập trung ưu tiên các công trình, dự án đầu tư công, công trình cấp bách, thiết yếu, công trình công cộng. Không đề xuất các dự án chưa bảo đảm đủ cơ sở pháp lý. Sở TNMT tiếp tục tham mưu cho tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Sở KHĐT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, trình cấp có thẩm quyền trình phê duyệt quy hoạch tỉnh làm cơ sở cho việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện làm căn cứ xác định chỉ tiêu, danh mục dự án, công trình...

Đồng chí Chủ tịch UBND kết luận UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết, cấp thiết trong việc hỗ trợ gia đình, người có công với cách mạng về nhà trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đúng pháp luật, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót, bỏ lọt. Trước mắt, thực hiện hỗ trợ kinh phí với người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ cho các đối tượng có tên trong danh sách đã được tỉnh phê duyệt. UBND cấp huyện rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo đảm không để sót đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến, phối hợp rà soát số lượng, các trường hợp đủ điều kiện theo quy định để hoàn thiện phương án hỗ trợ kinh phí, báo cáo UBND tỉnh trình Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh…
       
Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất trong các tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh và tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành bổ sung sự cần thiết của Đề án sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022; rà soát, đánh giá tác động của đề án, lấy ý kiến của người dân, các đoàn thể đối với các nội dung của đề án…

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu