TP Hải Dương đầu tư gần 74 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu cho đô thị thông minh

THỨ SÁU, 17/09/2021 18:30:10

Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu cho đô thị thông minh là nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hải Dương.


Các đại biểu HĐND TP Hải Dương khóa XXII biểu quyết tại kỳ họp thứ hai
Tại kỳ họp thứ hai của HĐND TP Hải Dương khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức chiều 17.9, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 74 tỷ đồng, vốn đầu tư đề xuất từ ngân sách thành phố, thực hiện từ năm 2021-2023 để xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai và hạ tầng đô thị. Thành phố xây dựng, cập nhật và chuyển đổi cơ sở dữ liệu địa chính cho các phường, xã; nâng cấp phần mềm ELIS đã được đầu tư, xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu đất đai và dịch vụ chia sẻ dữ liệu với ngành xây dựng, cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tạo lập kho cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Đối với quản lý hạ tầng đô thị, TP Hải Dương xây dựng dữ liệu quy hoạch đô thị, cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và đầu tư phần mềm phục vụ công tác quản lý.

Kỳ họp cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021.

HĐND thành phố cũng nhất trí phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án trường học…
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu