​Sun Group chưa đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh

THỨ NĂM, 16/09/2021 08:38:48

Hiện Sun Group chưa có ý kiến và thông tin về việc tiếp tục triển khai thực hiện các đề xuất của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp danh mục các dự án đầu tư trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, đề xuất dự án đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) trên địa bàn tỉnh, gồm các khu: Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu vực chùa Thanh Mai, khu đô thị Côn Sơn Resort (Chí Linh); khu vực nhà máy sứ, nhà máy bơm, khu vực phía tây nam (TP Hải Dương), hiện trạng và định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay Sun Group chưa có ý kiến và thông tin về việc tiếp tục triển khai thực hiện các đề xuất của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, năm 2020 Sun Group đề nghị với tỉnh được khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch một số khu vực tại địa bàn TP Hải Dương, TP Chí Linh; hiện trạng và định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đề xuất đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, công nghiệp. 

NGUYỄN LAN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu