Đề nghị chia tách, sáp nhập 11 thôn, khu dân cư

THỨ BẢY, 02/04/2022 08:01:47

Theo Sở Nội vụ, qua rà soát, toàn tỉnh có 11 thôn, khu dân cư ở các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương đề nghị chia tách, sáp nhập.

Cụ thể, huyện Thanh Hà có 2 thôn Thuý Lâm và Tráng Liệt (xã Thanh Sơn) đề nghị chia tách thành thôn Thuý Lâm 1, Thuý Lâm 2, Tráng Liệt 1, Tráng Liệt 2.

Huyện Gia Lộc có thôn An Cư (xã Đức Xương) đề nghị chia tách thành An Cư 1, An Cư 2; thôn Nam Cầu (xã Phạm Trấn) tách thành Nam Cầu 1, Nam Cầu 2.
Thị xã Kinh Môn có thôn Trại Sắn (xã Thượng Quận) sáp nhập với thôn Bồ Bản thành thôn Bản Trại.

TP Hải Dương có khu dân cư số 1 (phường Tân Bình) sáp nhập với một phần khu dân cư số 4 thành khu dân cư số 1; thành lập mới khu dân cư số 15 (phường Hải Tân) từ khu đô thị Ecorivers; chia tách một phần khu dân cư số 3 với một phần khu dân cư số 4 (phường Cẩm Thượng) thành khu dân cư Tuệ Tĩnh; tách 2 thôn Cập Thượng, Cập Nhất (xã Tiền Tiến) thành Cập Thượng 1, Cập Thượng 2, Cập Nhất 1, Cập Nhất 2, Cập Nhất 3. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu