Chỉ còn huyện Bình Giang chưa được phê duyệt quy hoạch chung

THỨ SÁU, 26/05/2023 09:36:00

Theo Sở Xây dựng, đến nay Hải Dương đã có 11 trong tổng số 12 địa phương hoàn thành phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã.

Thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) nhìn từ trên cao
 
Các huyện đã được phê duyệt quy hoạch vùng huyện gồm: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Hà. Các huyện được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện gồm: Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Nam Sách. TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung. 

Riêng huyện Bình Giang chưa hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung đô thị. Nguyên nhân do đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Giang thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương lập quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chấp thuận. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu