Tăng định mức chi cho các kỳ thi

THỨ BẢY, 14/05/2022 06:12:31

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, nội dung, định mức chi áp dụng đối với các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh, cấp huyện, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; áp dụng đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa.

Tổng kinh phí hằng năm chi cho việc chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trong tỉnh là gần 11,9 tỷ đồng, tăng gần 4,7 tỷ đồng so với mức chi năm 2021.

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu