Số phiếu đăng ký thi tuyển giáo viên mầm non ở Kinh Môn rất thấp

THỨ BA, 28/09/2021 17:09:12

Qua tổng hợp bước đầu, thị xã Kinh Môn đã tiếp nhận 200 phiếu đăng ký dự thi tuyển giáo viên, kế toán các trường học trên địa bàn, thiếu 117 hồ sơ so với chỉ tiêu được tuyển.

Ở cấp mầm non, các trường học tiếp nhận được 27 phiếu đăng ký dự thi tuyển giáo viên, chỉ đạt gần 21% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển.

Số phiếu đăng ký dự thi tuyển kế toán và giáo viên dạy các môn văn, toán khối THCS gấp 3-4 lần so với số chỉ tiêu được tuyển.

Các địa phương khác trong tỉnh cũng đang rà soát, tổng hợp số phiếu đăng ký dự thi tuyển. 

Theo kế hoạch, đến ngày 4.10, các địa phương hoàn thành rà soát, tổng hợp danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên, kế toán các cơ sở giáo dục trong tỉnh năm 2021. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu