Quan tâm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời

THỨ NĂM, 28/04/2022 15:30:00

Tại hội nghị sơ kết công tác khuyến học quý I, triển khai nhiệm vụ thời gian tới vào sáng 28.4, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh phấn đấu năm nay tỷ lệ gia đình học tập toàn tỉnh đạt 50%.

 

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

Trong quý II năm nay, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phối hợp ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục quan tâm bổ sung Quỹ Khuyến học; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; khen thưởng giáo viên giỏi... 

Quý I, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trường học. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bổ sung, nâng cao tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Chú trọng phát triển hội viên, tiêu biểu như huyện Bình Giang phát triển được 576 hội viên, Cẩm Giàng 542 hội viên, Nam Sách 342 hội viên...

Hội Khuyến học các cấp, chi hội dòng học đã tích cực vận động xây dựng quỹ hội. Phối hợp trao quà, học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng, trong đó TP Hải Dương trao hơn 1 tỷ đồng, huyện Bình Giang hơn 500 triệu đồng…

PV


        

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu