Phụ cấp giáo viên có thể tăng 100%, riêng chi cho mầm non thêm 4.000 tỷ đồng/năm

THỨ SÁU, 02/12/2022 15:07:16

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng, trong đó riêng đối với 200.000 giáo viên mầm non ở vùng khó, mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỷ đồng/năm.

Trong dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý, bộ cho biết dự thảo không quy định thêm đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, bộ đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể: nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%.

Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200.000 giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh.

Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỷ đồng/tháng (4.032 tỷ đồng/năm).

Cô và trò mầm non ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Cụ thể, dự thảo tờ trình đưa ra 8 mức phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).

Đối với nhà giáo giảng dạy ở các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng quy định tại mục 2.1); các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, áp dụng mức phụ cấp 30%.

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại: các xã khu vực 2 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo quyết định của Thủ tướng; các khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo quyết định của Thủ tướng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian hưởng 3 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý GD-ĐT và nhà giáo dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến mức phụ cấp 40%.

Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, áp dụng mức phụ cấp 45%.

Mức phụ cấp 50% dành cho nhà giáo giảng dạy tiểu học ở các xã khu vực 1, khu vực 2 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới. Mức 35% áp dụng với nhà giáo đang dạy trong các trường tiểu học khu vực còn lại.

Giáo viên mầm non công lập được dự kiến mức phụ cấp 70%. 

Mức phụ cấp cao nhất là 100%, áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự thảo tờ trình do Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ lập. Thời gian góp ý dự thảo từ nay đến ngày 9.1.2023. Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua là tháng 2.2023.

Cách tính phụ cấp:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương cơ sở x [hệ số lương theo hạng, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu