Làm rõ nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên

THỨ BA, 31/08/2021 17:03:01

Sáng 31.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kim Thành về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2021.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với huyện Kim Thành
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị huyện Kim Thành cần làm rõ nguyên nhân căn cơ của tình trạng thiếu giáo viên, việc thiếu giáo viên ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo ra sao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản đề nghị huyện cần làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình, nhu cầu sử dụng giáo viên để có kế hoạch cho phù hợp; tận dụng đội ngũ giáo viên nghỉ hưu bảo đảm điều kiện để tiếp tục làm việc; xem xét điều động cơ cấu giáo viên giữa các trường để bảo đảm công tác dạy học.

Kim Thành cần chuẩn bị tốt cho việc tuyển dụng giáo viên sắp tới; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho việc dạy và học; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ con em địa phương tốt nghiệp sư phạm về quê làm việc…

Năm 2019, huyện Kim Thành tuyển dụng được 132 giáo viên, năm 2020 tuyển dụng 103 giáo viên. Từ năm 2019-2020, huyện tinh giản biên chế 32 giáo viên. Năm 2021, huyện Kim Thành còn thiếu 375 giáo viên. Mầm non là bậc thiếu nhiều giáo viên nhất qua các năm, hiện thiếu 185 giáo viên.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu