Đề nghị giao đủ số lượng người làm việc cho các cấp học theo định mức

THỨ BA, 31/08/2021 19:13:04

Chiều 31.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2021.

Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong tuyển dụng, sử dụng biên chế; làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình, nhu cầu sử dụng giáo viên để có kế hoạch lâu dài, phù hợp.

Rà soát toàn bộ viên chức ngành giáo dục, công tác quản lý, sử dụng biên chế tại các địa phương để có giải pháp phù hợp với từng đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 03 của Tỉnh ủy năm 2017 về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật  chất, bảo đảm chất lượng dạy và học. Với các kiến nghị của 2 sở, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu, kiến nghị các cấp, ngành tháo gỡ trong thời gian tới.

Năm 2021, tổng biên chế giao cho các cấp học trong tỉnh là 28.595 người, biên chế hiện có 25.874 người, số biên chế còn thiếu so với chỉ tiêu giao là 2.721 người. 

Dự kiến năm học 2021-2022 sẽ tăng 296 lớp với 17.397 học sinh, nhu cầu biên chế năm học 2021-2022 là 31.343 người, tăng 2.748 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2021. 

Từ năm 2019 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 33 cán bộ. Về công tác tuyển dụng, giai đoạn 2019-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng 4.014 giáo viên và 5 giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh. ​​​

Toàn tỉnh cũng đã giảm 97 trường học; tinh giản 535 biên chế là cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cấp học.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo 2 sở kiến nghị tỉnh giao đủ số lượng người làm việc cho các cấp học theo định mức của Trung ương quy định và cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo quy định để các đơn vị chủ động bố trí người làm việc; chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học...

Sáng cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng có buổi làm việc với huyện Kim Thành về nội dung trên.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu