Đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học

THỨ BA, 31/08/2021 09:34:29

Hiện toàn tỉnh cần bổ sung hơn 288,7 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở Tài chính vừa đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính bổ sung ngoài cân đối năm 2022 hỗ trợ tỉnh thực hiện kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2021.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính, hiện toàn tỉnh cần bổ sung hơn 288,7 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể, kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 gần 97,7 tỷ đồng; thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 6 hơn 191 tỷ đồng. 

Theo Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26.7.2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2022-2025, các địa phương sử dụng toàn bộ nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, dự kiến nguồn thu từ xổ số kiến thiết năm 2022 của tỉnh chỉ đạt 28 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông mới vẫn thiếu hơn 260,7 tỷ đồng. 
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu