Thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên năm 2022 trước ngày 30.7

THỨ TƯ, 06/04/2022 09:30:00

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tiến hành việc tiếp nhận giáo viên, nhân viên ở nơi khác đến theo thẩm quyền (nếu có).

Theo kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 vừa được UBND tỉnh ban hành, trên cơ sở biên chế được giao năm 2022 và số viên chức có mặt, số giáo viên, nhân viên đang hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tiến hành việc tiếp nhận giáo viên, nhân viên ở nơi khác đến theo thẩm quyền (nếu có), thực hiện việc điều động trong nội bộ ở nơi thừa về nơi thiếu để bảo đảm định mức, cơ cấu trong chỉ tiêu biên chế được giao, thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6.

Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022 và số lượng giáo viên, nhân viên hiện có (sau khi đã thực hiện việc tiếp nhận và điều động) báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên, nhân viên cần tuyển dụng, thời gian thực hiện xong trước ngày 30.6. Các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2022 của các cơ sở giáo dục công lập theo đúng quy định và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15.7.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng của các trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp huyện, thời gian xong trước ngày 30.7.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu