Điểm chuẩn và học phí các trường đào tạo Y, Dược năm 2021

THỨ BẢY, 18/09/2021 19:34:53

Ngành Y khoa luôn có điểm chuẩn cao nhất trong các trường đào tạo Y, Dược. Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh giữ vững vị trí có điểm chuẩn cao nhất, nhì cả nước.

Đại học Y Hà Nội: Điểm chuẩn dao động từ 23,2 đến 28,85. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,85; Y khoa Phân hiệu Thanh Hoá có điểm chuẩn 27,75; Y khoa (kết hợp chứng chỉ quốc tế) có điểm chuẩn 27,5; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 28,45; Kỹ thuật Xét nghiệm Y học và Y học Cổ truyền, Khúc xạ nhãn khoa có điểm chuẩn 26,2….

Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 23,2 đến 25,6.
 
Học phí dự kiến là: 14,3 triệu đồng/năm.
 
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn dao động từ 22 đến 28,2. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,2; Y khoa (kết hợp chứng chỉ Anh văn quốc tế) có điểm chuẩn 27,65; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 27,65; Răng-Hàm-Mặt (kết hợp chứng chỉ Anh văn quốc tế) có điểm chuẩn 27,4. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 22 đến 26,25.

Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt là 70 triệu đồng/năm; Ngành Y khoa là 68 triệu đồng/năm; Ngành Phục hình răng là 55 triệu/năm; Ngành Dược học 50 triệu đồng/năm; Ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng 38 triệu đồng/năm; Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng, Kỹ thuật y học 40 triệu đồng/năm.
 
Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội: Điểm chuẩn dao động từ 25,4 đến 28,15. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,15; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 27,5. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 25,35 - 26,05 điểm.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm; Riêng ngành Răng-Hàm-Mặt là 60 triệu đồng/năm.

Đại học Dược Hà Nội: Điểm chuẩn ngành Dược học 26,25 điểm; Điểm chuẩn ngành Hoá dược là 26,05.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm

Đại học Y Dược Thái Bình: Điểm chuẩn dao động từ 22,1 đến 26,9. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,9; Ngành Dược học có điểm chuẩn 24,9 điểm; Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 22,1 đến 24,35.
 
Học phí: Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học là 24,5 triệu đồng/năm học; các ngành còn lại là 18,5 triệu đồng/năm.
 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Điểm chuẩn dao động từ 21,35 đến 27,35. Ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao nhất là 27,35; Ngành Răng-Hàm-Mặt áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 26,6; Ngành Y khoa áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh và Dược học áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 26,35. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 21,35 đến 26,15.
 
Học phí: Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Y tế Công cộng là 28 triệu đồng/năm; Các ngành Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt là 32 triệu đồng/năm.
 
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: Điểm chuẩn dao động từ 19,5 đến 26,25. Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 26,25. Ngành Y khoa có điểm chuẩn 26,2. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 19,5 đến 25,2.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Đại học Y Dược Hải Phòng: Điểm chuẩn dao động từ 22,35 - 26,9 điểm. Ngành Y Khoa (B) có điểm chuẩn cao nhất là 26,9; Ngành Răng- Hàm- Mặt có điểm chuẩn là 26,7; Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 22,35 đến 26,05.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm

Đại học Y Dược - Đại học Huế: Điểm chuẩn dao động từ 16 đến 27,25. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 27,25; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 26,85. Các ngành còn lại từ 16 đến 24,9.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng: Điểm chuẩn dao động từ 20,65 đến 26,55. Ngành Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 26,55. Ngành Dược học có điểm chuẩn 25,95; Ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 20,65.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Đại học Y Dược Cần Thơ: Điểm chuẩn dao động từ 19 đến 27. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 27; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 26,75. Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 19 đến 26.

Học phí: 24,6 triệu đồng/năm.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Điểm chuẩn dao động từ  21 đến 26,1. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,1. Các ngành còn lại từ 21 đến 23,9.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,6. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,6. Ngành Dược học có điểm chuẩn 25. Các ngành còn lại từ 15 đến 24,3.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Trường Điểm chuẩn  Học phí 
Khoa Y - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Từ 23,7 đến 27,15

Y khoa: 60 triệu đồng/năm,

Dược học: 55 triệu đồng/năm

Răng - Hàm - Mặt: 88 triệu đồng/năm

Đại học Y khoa Vinh Từ 19 đến 25,7 14,3 triệu đồng/năm.
=Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng  Từ 15 đến 26,6 14,3 triệu đồng/năm.

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn dao động từ 23,7 đến 27,15.  Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 27,15. Các ngành còn lại từ 23,7 đến 26,85. 

Học phí: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học. Học phí ngành Y khoa chất lượng cao là 60 triệu đồng/năm, ngành Dược học chất lượng cao 55 triệu đồng/năm và Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao 88 triệu đồng/năm. 

Đại học Y khoa Vinh: Điểm chuẩn dao động từ 19 đến 25,7. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 25,7. Các ngành còn lại từ 19 đến 24.

Học phí: 14,3 triệu đồng/năm.

Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu