15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục 

THỨ BẢY, 27/02/2021 12:17:19

Ngày 25.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Bộ tiêu chí này được áp dụng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Bộ tiêu chí trên gồm 15 tiêu chí đánh giá theo 3 thời điểm là trước khi học sinh đến trường, khi học sinh đến trường và khi học sinh kết thúc buổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (gọi chung là các cơ sở giáo dục).

Thời điểm trước khi học sinh đến trường, các cơ sở giáo dục được đánh giá là an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi bảo đảm các tiêu chí (từ tiêu chí số 1 đến tiêu chí số 7): Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật. Xây dựng kế hoạch giáo dục, nuôi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. Bảo đảm 100% trẻ em mầm non, học sinh (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường. Bảo đảm 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Có nhân viên y tế trường học, trường hợp chưa có nhân viên y tế chuyên trách thì phải có nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế được bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định, có phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Thời điểm khi học sinh đến trường, các cơ sở giáo dục được đánh giá là an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi bảo đảm các tiêu chí (từ tiêu chí số 8 đến tiêu chí số 13): Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường (đối với người ngoài trường vào liên hệ công tác, có khu vực đón tiếp riêng, thực hiện việc đo thân nhiệt và các biện pháp phòng dịch theo quy định). Bảo đảm giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Bảo đảm 100% học sinh cán bộ, giáo viên có điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng Bluezone và Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường  thực  hiện  nghiêm  công  tác  kiểm  tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm khi học sinh kết thúc buổi học (từ tiêu chí 14 đến 15), các cơ sở giáo dục phải bảo đảm: 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà. 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức là "đạt" và "không đạt". Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và nược lại.

Tỉnh quy định 2 phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục, gồm: đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí. Các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt và xếp loại mức độ an toàn.

Trong xếp loại mức độ an toàn, cơ sở giáo dục đạt từ 11 tiêu chí trở lên (trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt) thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn. Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí (trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt) thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt. Nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống thì được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Bộ tiêu chí trên là thước đo đánh giá chuẩn xác về mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trong thời Covid-19, giúp các trường chủ động các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh một cách thống nhất...

TIẾN MẠNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu