Khai giảng lớp đại học đầu tiên cho cán bộ chủ chốt cấp xã

THỨ BẢY, 06/01/2018 17:25:02

Sáng 6.1, Viện Đại học Mở Hà Nội khai giảng lớp đại học chuyên ngành luật hệ vừa học vừa làm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng
Lớp học có 59 học viên là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn của huyện Thanh Hà. Các học viên được đào tạo theo tín chỉ, thời gian học từ 2,5 - 3 năm.

Đây là lớp học do Tỉnh ủy tổ chức nhằm thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã theo Đề án 01 của Tỉnh ủy về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn".

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: Việc tinh gọn bộ máy từ cơ sở sẽ khiến số lượng cán bộ, công chức giảm, điều này đòi hỏi cán bộ phải thạo việc hơn, giỏi hơn mới đáp ứng được yêu cầu. Các học viên tham gia đăng ký học chuyên ngành luật rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công việc. Qua lớp học này, các cán bộ chủ chốt được trang bị kiến thức về pháp luật để thực thi nhiệm vụ đúng đắn, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đề nghị các học viên cần có ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia khóa học, tập trung học tập nghiêm túc, tránh việc "đánh trống ghi tên". Viện Đại học Mở Hà Nội nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm học viên khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu công việc. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh quản lý học viên chặt chẽ, thường xuyên báo cáo tình hình học tập về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy Thanh Hà.
THANH HOA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu