Cấu trúc đề phỏng vấn phục vụ kỳ xét tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo

THỨ BA, 19/11/2019 12:41:32

SỞ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố cấu trúc đề phỏng vấn phục vụ kỳ xét tuyển giáo viên năm 2019.

Cấu trúc đề của các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT đều có thang điểm 100 và phạm vi kiến thức ở 3 nội dung lớn.

Cụ thể, bậc mầm non: nội dung 1 (30 điểm) thuộc 1 trong 2 vấn đề của Điều lệ trường mầm non (theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24.12.2015 của Bộ GDĐT), quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 18.10.2018 của Bộ GDĐT). Nội dung 2 (40 điểm) về chương trình giáo dục mầm non (văn bản hợp nhất số 01/ VBHN-BGDĐT ngày 24.1.2017 của Bộ GDĐT). Nội dung 3 (30 điểm) về tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25.1.2017 của Bộ GDĐT về triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020). Cấu trúc đề cấp tiểu học có phạm vi kiến thức như sau: nội dung 1 (30 điểm) thuộc 1 trong 2 lĩnh vực về Điều lệ trường tiểu học (Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT), quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22.8.2018 của Bộ GDĐT). Nội dung 2 (40 điểm) về chương trình giáo dục phổ thông tại Thông tư số 32/2018-BGDĐT của Bộ GDĐT (những vấn đề liên quan cấp tiểu học). Nội dung 3 (30 điểm) về các vấn đề đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học (Thông tư số 32/2011/ TT-BGDĐT ngày 8.8.2011 của Bộ GDĐT), đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 03/VBHDBGDĐT ngày 28.9.2016 hợp nhất Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/ TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Đề của cấp THCS và THPT có phạm vi kiến thức gồm: nội dung 1 (30 điểm) về 1 trong 2 vấn đề Điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học (Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28.3.2011 của Bộ GDĐT); quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22.8.2018 của Bộ GDĐT). Nội dung 2 (40 điểm) về chương trình giáo dục phổ thông tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (những vấn đề liên quan cấp THCS, THPT). Nội dung 3 (30 điểm) về các vấn đề thiết kế giáo án theo định hướng tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trên lớp, luyện tập vận dụng, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

 
TRUNG VŨ (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu