​Trường Chính trị tỉnh mở 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng mới cho trên 3.700 học viên

THỨ BA, 13/03/2018 16:53:27

Năm 2018, Trường Chính trị tỉnh dự kiến mở 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng mới cho trên 3.700học viên.

Trường phối hợp mở mới 1 lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) đặt tại trường; 12 lớp trung cấp LLCT (gồm 11 lớp đặt tại các huyện, thị xã và 1 lớp tại trường) và 20 lớp bồi dưỡng cho cán bộ các cấp.

11 lớp trung cấp LLCT đặt tại các huyện dự kiến tuyển 373học viên trong kế hoạch và 470 học viên ngoài kế hoạch. Các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức... tuyển sinh khoảng 2.850 học viên được đặt tại các huyện, cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho học viên vừa học, vừa làm.

Trước đó, trong năm 2017, do yêu cầu chuẩn hóa về trình độ, ngạch bậc công chức, viên chức trong tỉnh tăng cao, Trường Chính trị tỉnh đã mở mới 82 lớp với 12.305 học viên (trong đó có 12 lớp học buổi tối và các ngày nghỉ). Hiện trường còn 41 lớp với gần 3.000 học viên đang học chuyển tiếp sang năm 2018.
   PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu