Quỹ Khuyến học Thanh Miện tăng hơn 300 triệu đồng

THỨ TƯ, 18/04/2018 17:01:33

Quỹ Khuyến học các cấp ở huyện Thanh Miện tăng 300 triệu đồng so với cuối năm 2017, đạt 10,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân do Hội Khuyến học các cấp tăng cường vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp, tài trợ. 

Một số xã có số quỹ lớn là Thanh Giang, Ngũ Hùng mỗi nơi có 1,6 tỷ đồng... Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp tổ chức khen thưởng, tặng học bổng cho hơn 50 học sinh trên địa bàn huyện.
TN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu