Kinh Môn: Tinh giản 33 biên chế ngành giáo dục

THỨ BA, 29/01/2019 14:46:00

Năm nay, huyện Kinh Môn sẽ tinh giản 33 biên chế làm việc trong ngành giáo dục.

Đây là lĩnh vực có số biên chế tinh giản nhiều nhất huyện. Trong đó, cấp mầm non giảm 13 người, tiểu học 9 và THCS giảm 11 người. Huyện Kinh Môn giao các trường tự lựa chọn biên chế để tinh giản, cân đối, sắp xếp các vị trí làm việc phù hợp sau tinh giản.

Ngành giáo dục huyện Kinh Môn hiện có 2.222 biên chế.
 PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu