Chấm dứt lao động hợp đồng dôi dư trong trường học

CHỦ NHẬT, 11/03/2018 07:29:06

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cơ sở giáo dục có số người làm việc vượt số lượng người làm việc được giao do đang có lao động hợp đồng thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động dôi dư theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp nào cho phép hợp đồng thì cấp đó có trách nhiệm xử lý số hợp đồng dôi dư. Các cơ sở giáo dục rà soát số lượng người làm việc, vị trí việc làm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng theo định mức được giao năm 2018 với các thông số về độ tuổi, trình độ chuyên môn được đào tạo, nhiệm vụ được phân công, số giờ đảm nhiệm/tuần. Sau rà soát, phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cần bảo đảm điều kiện giáo viên là viên chức (biên chế), giáo viên hợp đồng trong phạm vi số lượng người làm việc được giao đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đúng vị trí việc làm, đủ định mức khối lượng công việc theo quy định. Các nhân viên trong biên chế kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ ở vị trí của nhân viên khác phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực đảm nhiệm, nhiệm vụ nào không sắp xếp được thì giao cho giáo viên trong biên chế kiêm nhiệm. Nếu số người trong biên chế hiện có của đơn vị chưa vượt số lượng người làm việc được giao nhưng đã đảm nhiệm hết nhiệm vụ của đơn vị (kể cả làm thêm giờ) thì không được ký thêm hợp đồng lao động.  Nếu đã bố trí đủ định mức lao động tối đa theo quy định mà vẫn còn nhiệm vụ chưa có người đảm nhiệm thì động viên giáo viên, nhân viên đảm nhiệm thêm giờ làm việc nhưng không vượt quá 200 giờ/năm. Nếu vẫn còn nhiệm vụ chưa có người đảm nhiệm thì trường THPT lập báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên gửi UBND cấp huyện để xem xét, giải quyết theo các hướng như điều động từ nơi thừa đến nơi thiếu, bố trí dạy liên trường, liên cấp, một số giải pháp khác.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục phải rà soát, sắp xếp lại số trẻ/nhóm, số học sinh/lớp (gọi chung là số học sinh/lớp) không để tổng số học sinh của nhiều lớp cùng khối (hoặc cùng độ tuổi) ở cùng một điểm trường ít hơn số học sinh tối đa/lớp của cấp học theo quy định. Trường hợp địa bàn rộng có nhiều điểm trường và số học sinh/lớp ở các điểm trường ít hơn 50% số học sinh tối đa theo quy định thì sắp xếp lại cho hợp lý, hiệu quả. Xác định quy mô lớp, học sinh giai đoạn 2018 - 2021 và dự báo cho giai đoạn 2021 - 2025.

Các cơ sở giáo dục hoàn thành việc tự rà soát, sắp xếp, báo cáo kết quả trước ngày 25.3.2018; Sở GDĐT và các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 15.4.2018 và cấp tỉnh xong trước ngày 30.4.2018.
 
                                              DANH TRUNG
           
 
 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

  • Công 5/24/2018 12:42:41 PM

    Giáo viên có nhiều thành tích: bằng khen chủ tịch tỉnh, chiến sĩ thi đua, skkn, giay khen, cũng nên tạo dk cho họ cống hiến, họ làm tốt hơn nhiều gv khác

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.