2 trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

THỨ TƯ, 16/05/2018 09:18:09

2 trường Đại học Sao Đỏ và Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Hải Dương hiện có 2 trường đại học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước. Đó là Trường Đại học Sao Đỏ và Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cùng đạt 50 trong tổng số 61 tiêu chí. Các trường được đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng bởi các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập. 

Để đạt chuẩn kiểm định trong nước, các trường đại học phải bảo đảm chất lượng về chiến lược phát triển, hệ thống, thực hiện chức năng, kết quả hoạt động của trường. Trong đó có những tiêu chí quan trọng về trình độ đội ngũ giảng viên, các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo. Các trường phải đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Chu trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

Đến nay, cả nước mới có hơn 80 trường đại học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu