“Từ điển cảm xúc thế giới” do tập thể tác giả Nhóm của Chuyện biên soạn. Nhóm của Chuyện bao gồm các bạn trẻ sở hữu fanpage Chuyện (với những bài viết tập trung vào việc giải nghĩa, dịch sang tiếng Việt những từ ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới).
 
Theo Vietnam+