Gia Lộc phấn đấu chuyển đổi hơn 44 ha đất trồng lúa kém hiệu quả trong năm nay

08/06/2023 09:39

Trong năm nay, huyện Gia Lộc phấn đấu chuyển đổi 44,35ha đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm với 11,5 ha, cây lâu năm 32,85 ha.


Huyện Gia Lộc khuyến khích người dân chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây cho giá trị kinh tế cao

Cây hằng năm được chuyển đổi trên những chân ruộng cao, chân đất từ khá đến tốt, thuận lợi về tưới tiêu, ít bị ngập úng khi có mưa lớn. Tại những chân đất kém đến trung bình ở những địa phương có khả năng phát triển đàn đại gia súc chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng cây làm thức ăn thô phục vụ chăn nuôi. Đối với diện tích đất cao, khó khăn về nguồn nước chuyển sang trồng cây lâu năm. 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tránh bỏ hoang hóa, lãng phí quỹ đất sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Năm 2022, huyện Gia Lộc chuyển đổi được 14 ha, đạt 25% kế hoạch. 

PV

(0) Bình luận
Gia Lộc phấn đấu chuyển đổi hơn 44 ha đất trồng lúa kém hiệu quả trong năm nay