Thanh Miện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%

THỨ BA, 08/06/2021 08:00:18

Đến ngày 7.6, huyện Thanh Miện còn 815 hộ nghèo, chiếm 1,7% số dân, giảm 2.708 hộ so với năm 2016 - năm bắt đầu triển khai chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Hội Phụ nữ xã Hồng Quang trao nhà tình nghĩa cho hội viên hoàn cảnh khó khăn
Những năm qua, huyện Thanh Miện đã chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn rà soát số hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo. Từ đó ưu tiên giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế với những biện pháp thiết thực, cụ thể như hỗ trợ vốn, xây nhà tình nghĩa, tạo việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...

Năm 2021, huyện Thanh Miện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%.
PV
 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu