​Kinh Môn: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%

THỨ BA, 04/05/2021 14:02:48

Thị xã sẽ xây dựng 1 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo theo chương trình khuyến nông.


Câu lạc bộ Tình người trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo ở Kinh Môn (Ảnh tư liệu)
Thị xã Kinh Môn phấn đấu năm nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%, hộ cận nghèo còn 1,3%; 100% số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người thuộc diện chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi. Thị xã sẽ xây dựng 1 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo theo chương trình khuyến nông. Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với nguồn nước sạch...

Thị xã Kinh Môn yêu cầu các phường, xã tiếp tục nhân rộng các dự án giảm nghèo đã triển khai. Ưu tiên thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với người nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó chú trọng hỗ trợ nhà ở...

Đến cuối năm 2020, thị xã Kinh Môn còn 731 hộ nghèo (chiếm 1,19%) và 946 hộ cận nghèo (chiếm 1,54%). 
NT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu