Hỗ trợ tiền ăn cho người thuộc diện chính sách, hộ nghèo thực hiện cách ly tập trung

THỨ BA, 01/06/2021 11:15:36

Người phải cách ly y tế tập trung thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được ngân sách chi trả tiền ăn.

Từ ngày 1.6, tỉnh dừng hỗ trợ suất ăn mức 80.000 đồng/người/ngày với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch Covid-19 ở cơ sở khám chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (gọi tắt là cách ly tập trung).

Người phải cách ly y tế tập trung thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được ngân sách chi trả mức tiền trên. Người phải cách ly y tế tập trung là người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà mức hưởng từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống hoặc thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống; người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được hỗ trợ suất ăn mức 80.000 đồng/ngày từ nguồn xã hội hóa. Người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp hằng tháng mà mức hưởng từ 1.624.000 đồng/tháng hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở lên khi cách ly được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày và phải nộp 40.000 đồng.

Đối với các trường hợp khó khăn khác, tùy theo điều kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, xã có thể xem xét hỗ trợ suất ăn phù hợp từ nguồn xã hội hóa.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu