Cẩm Giàng công nhận thêm 3 làng văn hóa

THỨ SÁU, 09/12/2022 20:00:04

Đó là các thôn Quý Dương (xã Tân Trường), Đông Giao và Bình Long (xã Lương Điền).

Huyện Cẩm Giàng vừa công nhận 3 thôn Quý Dương (xã Tân Trường), Đông Giao và Bình Long (xã Lương Điền) đạt danh hiệu làng văn hoá năm 2022. Đây là các thôn được công nhận lần đầu nên được hỗ trợ 15 triệu đồng/thôn. 

Cẩm Giàng hiện có 100 trong tổng số 107 thôn, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa. 7 khu dân cư chưa đạt danh hiệu này, gồm: khu 1, La A và La B (thị trấn Cẩm Giang); Gạch, Nghĩa, Tiền và Trụ (thị trấn Lai Cách) đều do còn một số tiêu chí chưa đạt.

Trong năm nay, huyện Cẩm Giàng có 41.690 hộ (chiếm gần 94,83% tổng số hộ) đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua xét duyệt, có 39.719 hộ đạt danh hiệu này, bằng 95,27% số hộ đăng ký và 90,34% tổng số hộ. 

TL

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu