Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam: Sẽ xây lại 2 nhà xưởng bị cháy

THỨ NĂM, 17/10/2019 14:04:05

Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam đã báo cáo cơ quan chức năng xin tạm dừng 2 trong tổng số 6 nhà xưởng sản xuất của công ty tại xã Thanh Hải (Thanh Hà).

>> Cháy lớn tại Công ty TNHH May Makalot

Thời gian tạm ngừng hoạt động kéo dài đến tháng 7.2020. Trong thời gian này, công ty sẽ hoàn thành các thủ tục xin sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, làm các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và giấy phép xây dựng lại 2 nhà xưởng đã bị cháy hoàn toàn ngày 21.7.2019.

Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu từ năm 2007. Quá trình thực hiện dự án được chia làm nhiều giai đoạn. Đến năm 2018, công ty đã thực hiện 100% vốn đầu tư đăng ký (khoảng 20,6 triệu USD).
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu