Công ty TNHH Chyun Jaan chưa góp đủ số vốn theo cam kết

THỨ BA, 30/10/2018 14:44:46

​Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại dự án đầu tư của Công ty TNHH Chyun Jaan trong khu công nghiệp Nam Sách (TP Hải Dương).

Qua kiểm tra cho thấy công ty còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Nhà đầu tư chưa góp đủ số vốn theo cam kết. Cơ cấu tổng nguồn vốn đầu tư thay đổi, nguồn vốn lưu động chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Diện tích đất thực tế tại dự án cao hơn so với đăng ký. Công ty chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thực hiện dự án đầu tư, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Hạng mục công trình xây dựng năm 2011 và công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo năm 2014 chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Một số hạng mục công trình được xây dựng không có trong quy hoạch nhà máy được phê duyệt. Nước thải của dự án có một số thông số không đạt quy chuẩn...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu doanh nghiệp trên khắc phục  hạn chế và báo cáo bằng văn bản trước ngày 15.12 năm nay.
 
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu