Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III đề nghị nâng công suất dây chuyền sản xuất xi măng lò quay

THỨ BA, 22/10/2019 10:47:32

Về việc này, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III ở xã Hiệp Sơn (Kinh Môn) đề nghị UBND tỉnh cho phép nâng công suất dây chuyền sản xuất xi măng bằng lò quay phương pháp khô thêm 150 tấn/ngày. 

Cuối năm 2011, công ty này đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô".

Theo đó, đơn vị được xây dựng 2 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 2.000 tấn clinker/ngày. Hiện công ty đã xây dựng và đưa vào vận hành 1 dây chuyền sản xuất clinker với công suất 1.350 tấn/ngày nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.

Để giảm thiểu chi phí đầu tư và thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia, đơn vị đã lập phương án cải tạo dây chuyền 1 để nâng cao sản lượng, hiệu quả sản xuất từ 1.350 tấn/ngày lên 1.500 tấn/ngày và không đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thứ 2.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu