Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nạo vét cảng

THỨ TƯ, 23/10/2019 20:09:53

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (TP Chí Linh) đang nạo vét, duy tu cầu cảng dây chuyền 1 và dây chuyền 2 thuộc cảng nhiệt điện Phả Lại.

Tổng lượng bùn phát sinh trong quá trình nạo vét dự kiến khoảng 15.000 m3 sẽ được đưa về san lấp các thùng, vũng phục vụ việc mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Đồng Sậu (phường Phả Lại) rộng 2.600 m2. Thời gian nạo vét xong trước ngày 15.1.2020.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu