Chỉ hơn 1% số doanh nghiệp đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

THỨ BA, 25/05/2021 19:31:22

Sau hơn 1 tuần triển khai thí điểm, đến nay mới có 129 trong tổng số hơn 10.000 doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.


Hướng dẫn sử dụng bản báo cáo đánh giá nguy cơ Covid-19 trực tuyến dành cho doanh nghiệp được đăng tải trên website https://haiduong.atalink.com
Theo số liệu tổng hợp từ Sở Thông tin và Truyền thông, sau hơn 1 tuần triển khai thí điểm, đến nay mới có 129 trong tổng số hơn 10.000 doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chiếm 1,27%. Qua kết quả đánh giá, phát hiện 1 doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao, 5 doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm trung bình.

Trước đó, thực hiện Công văn số 1553/UBND-VP ngày 6.5 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương đưa hệ thống đánh giá áp dụng đối với các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang thông tin điện tử tạo đường dẫn kết nối (link) đến hệ thống đánh giá (tại địa chỉ: https://haiduong.atalink.com) để thực hiện.
HÀ KIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu