Sớm cấp bổ sung "sổ đỏ" đất 03 cho một hộ dân ở phường Nhị Châu

THỨ BA, 24/07/2018 19:36:41

UBND phường Nhị Châu cần tham mưu cho UBND TP Hải Dương cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích còn thiếu ở khu vực đồng ngoài đê cho ông Quyết.

Hai thửa ruộng ngoài đê được gia đình ông Quyết canh tác ổn định từ khi chia ruộng đến nay nhưng vẫn chưa được cấp "sổ đỏ"
Từ năm 1993-1995, HTX Nông nghiệp Nhị Châu (xã Ngọc Châu, nay thuộc phường Nhị Châu, TP Hải Dương) tổ chức giao đất nông nghiệp ổn định, lâu dài cho nông dân theo Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng. 

Người dân ở đây được chia đất ở 2 khu đồng. Khu đồng trong đê sông Thái Bình cấy 2 vụ lúa, mỗi khẩu được chia 3,88 thước (hơn 93 m2). Khu đồng ngoài đê cấy 1 vụ lúa và trồng 1vụ màu, mỗi khẩu được chia 9 thước (216 m2). Đây là định mức đối với những gia đình bốc thăm được chân ruộng tốt, thuận lợi cho việc canh tác. Những chân ruộng xấu hơn, định mức chia của mỗi khẩu sẽ cao hơn.

Gia đình cụ Trần Văn Thoan ở khu 3, xã Ngọc Châu có 3 nhân khẩu. Theo quy định, gia đình cụ được chia ít nhất 279 m2 ruộng ở đồng trong đê và 648 m2 ruộng đồng ngoài đê. Biên bản giao ruộng của HTX Nông nghiệp Nhị Châu cho thấy do phía đồng ngoài đê có những diện tích là thùng vũng, ruộng cao thấp khác nhau nên những gia đình bốc thăm được phần ruộng này sẽ được chia nhiều hơn từ 1,5-2lần so với những gia đình bốc được chân ruộng bằng phẳng. Bảng liệt kê các thửa ruộng của cụ Thoan do HTX Nông nghiệp Nhị Châu lập có ghi gia đình cụ được chia 747 m2 đất ở đồng ngoài đê với 3 thửa ruộng khác nhau: Thửa thứ nhất rộng 228 m2 ở tờ bản đồ số 16B, thửa số 221/10; thửa số 2 rộng 264 m2 ở tờ bản đồ số 17A, thửa số 112a; thửa thứ 3 rộng 255 m2 ở tờ bản đồ số 17A, thửa số 229a.

Tuy nhiên, 2 thửa ruộng số 2 và số 3 lại bị gạch bỏ không rõ lý do. Năm 1998, cụ Thoan được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng chỉ có diện tích ruộng ở khu đồng trong và 1 thửa đồng ngoài đê rộng 228 m2. Hai mảnh còn lại không được đưa vào "sổ đỏ". Trước khi mất vào năm 1998, cụ Thoan giao lại "sổ đỏ" đất nông nghiệp cho con trai Trần Văn Quyết.

Theo tài liệu chúng tôi có được, các phiếu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của gia đình ông Quyết từ trước đến nay đều thể hiện đồng ngoài của gia đình có 3 thửa nhưng diện tích lại không trùng với bảng kê của HTX Nông nghiệp Nhị Châu. Thửa thứ nhất rộng 342 m2, thửa số 2 rộng 39,6 m2, thửa thứ 3 rộng 37,8 m2, tổng diện tích là 418,4 m2. Như vậy, đến thời điểm này, diện tích đồng ngoài của gia đình ông Quyết có nhiều số liệu khác nhau.

Tháng 11.2016, UBND TP Hải Dương có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án chống sạt lở, ổn định lòng dẫn đoạn sông Thái Bình qua khu vực TP Hải Dương. Trong số diện tích bị thu hồi có 26 m2 của gia đình ông Quyết đang canh tác. Nhưng trong quyết định thu hồi thì thửa đất này lại là đất công điền, do UBND phường Nhị Châu quản lý nên ông Quyết không được nhận tiền đền bù.

Không đồng tình với quyết định trên, ông Quyết nhiều lần đề nghị UBND TP Hải Dương cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa ruộng còn thiếu của gia đình ông. UBND phường Nhị Châu đã tổ chức đối thoại nhiều lần và đưa ra kết luận không đủ căn cứ để cấp bổ sung cho ông Quyết vì hai thửa đất này đã bị gạch khỏi bảng kê do HTX Nông nghiệp Nhị Châu lập. UBND phường cũng không giải thích được cho ông Quyết vì sao hai thửa ruộng trên bị gạch bỏ.

Theo chúng tôi, UBND phường Nhị Châu cần tham mưu cho UBND TP Hải Dương cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích còn thiếu ở khu vực đồng ngoài đê cho ông Quyết theo tiêu chuẩn mà HTX Nông nghiệp Nhị Châu đã thống nhất chia ít nhất 216 m2 đất/nhân khẩu. Theo đó, tổng diện tích được cấp theo quy định ít nhất là 648 m2 nhưng mới cấp được 228 m2, hộ ông Quyết còn 420 m2 đất.
LÊ HƯƠNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu