Điều chỉnh trạm cấp nước Nhà máy nước sạch Tam Kỳ: Không đúng quy hoạch

THỨ BẢY, 17/11/2018 11:58:16

Việc UBND huyện Kim Thành chấp thuận cho phép điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy cấp nước Tam Kỳ chưa đúng quy hoạch, chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Báo Hải Dương nhận được thông tin phản ánh việc UBND huyện Kim Thành chấp thuận cho phép điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy cung ứng nước sạch tại xã Tam Kỳ (gọi tắt là Nhà máy nước sạch Tam Kỳ) có nguy cơ phá vỡ Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới cấp nước sạch tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhà máy nước sạch Tam Kỳ được xây dựng từ năm 2012 có nhiệm vụ cấp nước sạch cho người dân các xã Tam Kỳ, Đại Đức với công suất thiết kế 1.800 m3/ngày đêm, nguồn nước lấy từ nước mặt hệ thống sông An Kim Hải. Đến cuối năm 2017, chủ đầu tư có các văn bản gửi cơ quan chuyên môn huyện Kim Thành đề nghị được xây dựng 1 trạm bơm cấp 1 và lắp đặt đường ống qua đê lấy nước mặt sông Lạch Tray thay thế sông An Kim Hải để sản xuất nước sạch. Ngày 6.2.2018, UBND huyện Kim Thành ra thông báo cho phép điều chỉnh trạm cấp nước thô. Đến ngày 9.5.2018, UBND huyện ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy nước sạch Tam Kỳ.

Việc UBND huyện Kim Thành cho phép điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy nước sạch Tam Kỳ không đúng với nội dung của quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước sạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 24.10.2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch này thể hiện rõ: Nhà máy nước sạch Tam Kỳ không nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước sạch của tỉnh. Theo quy hoạch này, huyện Kim Thành thuộc vùng 8 phân vùng cấp nước tỉnh Hải Dương, có 2 mạng lưới truyền dẫn gồm: tuyến 1 từ Xí nghiệp cấp nước thị trấn Phú Thái dọc theo quốc lộ 5 đến xã Cộng Hòa (thị trấn theo quy hoạch vùng tỉnh); tuyến 2 từ Xí nghiệp cấp nước xã Kim Đính dọc theo đường tỉnh 388 (nay là quốc lộ 17B) cấp nước tới các xã phía nam của huyện. Bản thuyết minh quy hoạch ghi rõ: các trạm cấp nước sử dụng nước thô từ sông nội đồng gồm trạm cấp nước các xã Đồng Gia, Kim Tân được giữ nguyên công suất và sử dụng trong thời gian nâng cấp, cải tạo, xây dựng các nhà máy nước mới có nguồn nước thô bảo đảm về chất lượng thành các nhà máy nước tập trung. Sau khi nâng công suất các trạm cấp nước tập trung, các trạm cấp nước sử dụng nước thô từ sông nội đồng sẽ ngừng hoạt động hoặc cải tạo làm trạm tăng áp nhưng vẫn tận dụng mạng lưới đường ống hiện có. Các trạm cấp nước được quy hoạch thành các nhà máy nước chính gồm: Xí nghiệp cấp nước thị trấn Phú Thái, các xã Ngũ Phúc, Kim Xuyên, Kim Đính, Thượng Vũ, Cổ Dũng, Lai Vu và khu công nghiệp Lai Vu.
         
Về vị trí, phạm vi phục vụ của các xí nghiệp cấp nước, thuyết minh quy hoạch cũng nêu rõ: giữ nguyên vị trí xây dựng Xí nghiệp cấp nước thị trấn Phú Thái để cấp nước cho thị trấn Phú Thái, thị trấn Cộng Hòa (tương lai) và khu vực lân cận; giữ nguyên vị trí trạm xử lý nước sạch của các xã Ngũ Phúc, Kim Xuyên, Kim Đính, Thượng Vũ, Cổ Dũng, Lai Vu và khu công nghiệp Lai Vu, nguồn nước thô lấy từ nước mặt sông Kinh Môn và sông Rạng. Trong bảng tổng hợp quy hoạch phát triển công suất các nhà máy nước và trạm tăng áp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của huyện Kim Thành cũng chỉ có 9 nhà máy nước gồm: Xí nghiệp cấp nước thị trấn Phú Thái, khu công nghiệp Lai Vu, thôn Thanh Liên (xã Cộng Hòa) và các xã Ngũ Phúc, Kim Xuyên, Kim Đính, Thượng Vũ, Cổ Dũng, Lai Vu. Bảng quy hoạch đất xây dựng các nhà máy và trạm tăng áp cũng chỉ có các nhà máy nước sạch nêu trên. Cũng theo quy hoạch, trạm cấp nước xã Tam Kỳ sẽ lấy nước sạch từ Nhà máy cấp nước xã Kim Đính để cung cấp cho người dân.

UBND huyện Kim Thành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy nước sạch Tam Kỳ nhưng chưa tham vấn ý kiến của Sở Xây dựng - cơ quan chịu trách nhiệm chính về quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới cấp nước sạch theo quy định. Quyết định 2639/QĐ-UBND ngày 24.10.2014 của UBND tỉnh nêu rõ: Sở Xây dựng quản lý đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, khu thương mại, du lịch, UBND các xã rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước sạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố; các khu công nghiệp, khu thương mại, du lịch, UBND các xã phải tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cấp nước trên địa bàn phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo Quyết định số 25/2017QĐ-UBND ngày 20.9.2017 của UBND tỉnh thì UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của sở quản lý xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phê duyệt.

Như vậy, việc UBND huyện Kim Thành chấp thuận cho phép điều chỉnh trạm cấp nước thô của Nhà máy cấp nước Tam Kỳ chưa đúng quy hoạch, chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Việc Nhà máy cấp nước Tam Kỳ xin xây trạm cấp nước thô lấy nước từ sông Lạch Tray trong khi trên địa bàn đã có nhà máy cấp nước được xây dựng theo quy hoạch, đủ năng lực, chất lượng nước bảo đảm là không cần thiết, không công bằng, gây thiệt hại cho những doanh nghiệp cấp nước đang tuân thủ quy hoạch của UBND tỉnh.
LÃ VỌNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu