​Tu sửa cấp thiết miếu tây Đà Phố

THỨ SÁU, 10/09/2021 14:32:53

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tu sửa cấp thiết miếu tây Đà Phố (xã Hồng Phúc, Ninh Giang).

Miếu tây Đà Phố

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gian tiền tế và hậu cung sẽ được căn chỉnh lại các bộ vì bị nghiêng, thay thế cột cái bị mục mọt; bổ sung ngói chiếu, ngói lợp theo nguyên mẫu; thay thế các cấu kiện gỗ phần mái bị mục mọt, cong võng... Tổng kinh phí tu sửa hơn 1,3 tỷ đồng từ ngân sách huyện và nguồn vốn huy động hợp pháp khác, thời gian thực hiện trong năm 2021.

Miếu tây Đà Phố được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. 

TIẾN HUY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu