Thêm 9 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

THỨ SÁU, 25/01/2019 15:55:06

UBND tỉnh vừa quyết định xếp hạng 9 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Các di tích được xếp hạng gồm: đình Tuấn Kiệt ở xã Hùng Thắng, đền thờ Bà chúa Me Vũ Thị Ngọc Huyên ở xã Vĩnh Hồng, đình Trâm Phúc ở xã Thái Học (Bình Giang); đình Vũ Thành ở xã Lạc Long, chùa Lưu Thượng ở xã Hiệp An (Kinh Môn); đình Ngọc Trục ở xã Ngọc Liên, đình Hoàng Xá (Cẩm Giàng); chùa Thanh Tảo ở xã Lê Lợi (Chí Linh) và miếu - đình Cập Nhất ở xã Tiền Tiến (Thanh Hà).

Các quyết định cũng nêu rõ khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải bảo đảm đúng các quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt khi sử dụng đất đai ở khu vực khoanh vùng của di tích phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh.
PD

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu