Phấn đấu mỗi năm tăng từ 5-10% lượng khách đến tham quan di tích

THỨ BA, 30/03/2021 09:56:50

Cẩm Giàng đặt mục tiêu đến năm 2025, huyện có thêm từ 2-4 di tích được xếp hạng các cấp.

Đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Giàng dâng hương tại di tích đền Bia

Theo đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu mỗi năm tăng từ 5-10% lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích. Đến năm 2025, huyện có thêm từ 2-4 di tích được xếp hạng các cấp.

Để đạt mục tiêu trên, Cẩm Giàng tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về di tích lịch sử, văn hóa. Ngành văn hóa huyện định kỳ phối hợp kiểm tra, đánh giá thực trạng các di tích, cổ vật, đồ thờ tự trong các di tích, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, trùng tu. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trùng tu, tu bổ di tích...
BÌNH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu