Phân bổ 20 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo phía trước đền Kiếp Bạc

THỨ SÁU, 09/10/2020 08:44:45

Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo (Chí Linh) vừa được UBND tỉnh phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 để thực hiện.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn các nhà thầu, tổ chức thực hiện theo quy định. 

Trước đó, tháng 8.2020 UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 và năm 2020 vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc chưa được phân bổ vốn. 

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu