Đầu tư 7 tỷ đồng tu bổ đền Xưa và đền Bia

THỨ SÁU, 05/02/2021 09:38:30

Năm 2021, huyện Cẩm Giàng sẽ đầu tư 7 tỷ đồng mở rộng mặt bằng di tích đền Bia và đền Xưa và xây một số hạng mục. Đây là một trong những công trình được huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Di tích đền Bia và đền Xưa thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt gắn với Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đền Xưa nằm ở xã Cẩm Vũ, được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XVII, còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị. Đền Bia ở xã Cẩm Văn được khởi dựng từ thời Lê, thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh và tấm bia đá thời Lê.

Cụm di tích đền Xưa - chùa Giám-đền Bia được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2018. 

BÌNH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu