Tránh hình thức trong tổ chức đối thoại với nhân dân

THỨ BA, 10/07/2018 07:46:53

Những cuộc tiếp xúc đối thoại kém hiệu quả dẫn đến người dân tham gia chưa hài lòng, thậm chí càng thêm băn khoăn, bức xúc hơn...

Kết quả cuộc giám sát mới đây của Tỉnh ủy đã cho thấy việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế.

Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa tổ chức TXĐT theo đúng quy chế (định kỳ ít nhất 1 lần/năm). Có nơi người đứng đầu lựa chọn những địa bàn thuận lợi, ít có vướng mắc, bức xúc của người dân để tổ chức TXĐT, có biểu hiện né tránh những địa bàn có vấn đề phức tạp. Một số cuộc TXĐT được tổ chức trong giờ hành chính nên người lao động ít có điều kiện tham dự. Việc điều hành của người đứng đầu còn lúng túng: chưa quán triệt rõ mục đích của việc TXĐT; chưa định hướng để người dân phát biểu đúng trọng tâm; trả lời, kết luận chung chung, không rõ người, rõ việc… Một số nơi còn nhầm lẫn hình thức tổ chức TXĐT của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. Sau kết thúc đối thoại, một số nơi không ban hành thông báo kết luận của người đứng đầu hoặc thông báo kết luận không gửi tới những người nêu ý kiến. Nhiều buổi TXĐT hiệu quả thấp, mang tính hình thức.

Những hạn chế trên do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế TXĐT (trước đây là Quy chế 1363 ngày 15.1.2015, nay là Quy chế 08 ngày 3.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Năng lực của người đứng đầu và cán bộ tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện chưa chỉ đạo kiên quyết, chưa tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đối với cấp cơ sở.

Những cuộc TXĐT kém hiệu quả dẫn đến người dân tham gia chưa hài lòng, thậm chí có việc trả lời, giải quyết không thỏa đáng làm họ càng thêm băn khoăn, bức xúc hơn. Nếu tình trạng này không được giải quyết thì người dân sẽ không tích cực tham gia TXĐT, hoặc có tham gia cũng mang tính chiếu lệ, không có những góp ý tâm huyết cho cấp ủy, chính quyền cơ sở. Những vướng mắc, bức xúc của người dân không được giải quyết ngay từ cơ sở sẽ dẫn tới tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ngày càng khó giải quyết.

Để nâng cao hiệu quả TXĐT ở cấp cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn phải nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế TXĐT; tích cực nâng cao trình độ, năng lực của bản thân như: nắm bắt đầy đủ thông tin, chỉ đạo cán bộ chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung TXĐT, rèn luyện khả năng điều hành, đôn đốc thực hiện ý kiến kết luận sau TXĐT... Cần tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân sau khi kết thúc TXĐT, coi đây là một kênh quan trọng để rút kinh nghiệm trong những lần sau. Ngoài TXĐT định kỳ hằng năm, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tổ chức TXĐT đột xuất theo chuyên đề để giải quyết nhanh những bức xúc mới phát sinh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi còn hạn chế trong thực hiện TXĐT. 
NINH TUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu