Trách nhiệm người đứng đầu

CHỦ NHẬT, 17/06/2018 08:14:46

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ là một trong những nghị quyết rất quan trọng.

Nghị quyết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết khẳng định rõ cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

20 năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn một số khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận không nhỏ cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ. Ở đây, nổi lên vai trò của người đứng đầu. Nghị quyết chỉ rõ một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Vì thế, trong nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình. Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Người đứng đầu có vai trò rất quan trọng trong một cơ quan, một tổ chức, một đơn vị. Tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa tháng 5.2018, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu: "Chúng ta chạy theo sự việc mới kiểm tra, chấn chỉnh (xảy ra cháy chung cư, ngộ độc rượu) trong khi quản lý nhà nước có đủ hệ thống tới tận chân rết. Do đó, cơ quan nhà nước phải làm đúng thẩm quyền chức năng, xác định rõ trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu cơ quan đó khi để xảy ra các sự việc".

Gần đây, việc nhận thức đúng vai trò, có quan điểm, thái độ cũng như hành động của người đứng đầu đã có chuyển biến. Mấy ngày cuối tháng 5.2018, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt làm chết và bị thương nhiều người, chính Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã xuất hiện trên truyền hình, nhận trách nhiệm về mình và chân thành xin lỗi các gia đình nạn nhân. Còn tại TP Cần Thơ, HĐND thành phố đã họp lần thứ 8 (bất thường), quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Lư Thành Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, điều động nhận nhiệm vụ khác vì để 7 cán bộ cấp dưới là thanh tra giao thông cấu kết với "cò" nhận mãi lộ gần 4 tỷ đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố, cũng đã xác định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng đầu, trong đó có việc xử lý người đứng đầu khi không hoàn thành nhiệm vụ...

Hải Dương đang triển khai Nghị quyết Trung ương 7. Chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm được rút ra sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong tình hình mới, tuy còn gặp không ít khó khăn, song các cơ quan của tỉnh đang phối hợp tham mưu ban hành kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa mới trong toàn đảng bộ. Một lần nữa, trách nhiệm người đứng đầu sẽ lại được khẳng định.
HỮU NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu