Tôn vinh y đức đội ngũ thầy thuốc

THỨ BA, 27/02/2018 17:04:58

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) từng nói: “Không có nghề nào đạo đức bằng nghề y và không nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”.

Bởi nghề y nắm trong tay sinh mệnh của người bệnh, sức khỏe, sự sống của người bệnh nhờ cả vào người thầy thuốc. Vì vậy, dưới chế độ mới, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế, nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho toàn dân để kháng chiến thành công, kiến quốc thắng lợi. Từ năm 1947 đến năm1967, Bác đã có 25 lần gửi thư cho ngành y, thương binh - xã hội. Hơn 60 năm trước, ngày 27.2.1955, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lương y phải như từ mẫu”, nghĩa là thầy thuốc phải như người mẹ hiền. “Phải”, tức là điều cần có, không thể thiếu. Vì có là “mẹ hiền” thì mới dành tình thương yêu và hành động chăm lo cho người bệnh như người thân yêu nhất. Bác căn dặn: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, thầy thuốc cần thường xuyên săn sóc người bệnh như anh em của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn…”.

Trải qua trên nửa thế kỷ, thực hiện lời dạy của Bác, đội ngũ thầy thuốc nước ta ngày càng phát triển, đồng hành cùng dân tộc qua hai cuộc chiến tranh, giành thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời tiến tới công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đạt nhiều thành tựu mới. Những “chiến sĩ áo trắng” dù trong bom đạn chiến tranh hay hòa bình, thiên tai lũ lụt đã thể hiện y đức cao đẹp, hết lòng phục vụ, thậm chí hy sinh phục vụ bộ đội và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhiều tấm gương cao quý còn lưu truyền mãi trong các thế hệ thầy thuốc và nhân dân.

Hòa trong sự phát triển của đất nước, sự nghiệp y tế Hải Dương không ngừng lớn mạnh. Từ một “nhà thương làm phúc” thời Pháp thuộc, ngày nay có cả một mạng lưới y tế, cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Một đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế được đào tạo bài bản, làm việc trong một môi trường thuận lợi với trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại đang ngày đêm ra sức phục vụ sức khỏe nhân dân. Đã có nhiều thầy thuốc, nhân viên được tôn vinh về y đức, trong đó nhiều người là Thầy thuốc ưu tú và Thầy thuốc nhân dân. 

Tuy nhiên, trước áp lực phát triển về nhiều mặt, sự nghiệp bảo vệ sức khỏe đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục học tập, làm theo lời Bác, nêu cao y đức, thực hiện tốt 12 điều y đức do Bộ Y tế quy định, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, tiếp thu công nghệ mới trong phòng chống và điều trị bệnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Hải Dương giàu mạnh, văn minh.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, chúng ta trân trọng tôn vinh y đức của đội ngũ thầy thuốc và mong chờ những thành tựu mới của những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân.
NGUYỄN THẾ
(Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu