Quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

CHỦ NHẬT, 06/06/2021 08:10:17

Đi đôi với quyết tâm phòng chống dịch bệnh, tỉnh ta đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, trong đó nhấn mạnh đến khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Nhận rõ những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát nhưng do đã có những kinh nghiệm từ đợt dịch trước nên chúng ta vào cuộc với tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn. Đi đôi với quyết tâm phòng chống dịch bệnh, tỉnh ta đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực thực hiện các đột phá để thực hiện chiến lược đến năm 2030 với bốn trụ cột, ba nền tảng, một trung tâm, ba đô thị động lực, ba trục phát triển.

Chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh tới năm 2030 gồm: Bốn trụ cột - ba nền tảng - một trung tâm - ba đô thị động lực - ba trục phát triển. Bốn trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Ba nền tảng là văn hóa và con người Hải Dương; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Một trung tâm phát triển là TP Hải Dương. Ba đô thị động lực là TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, thị xã Bình Giang (nâng cấp huyện Bình Giang lên thị xã); ba trục phát triển theo trục bắc - nam, trục đông - tây, trục dọc theo sông Thái Bình. Với triết lý phát triển là "Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt". Phương châm hành động là "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả và 5 rõ: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết trên, tỉnh đã chủ động mời gọi các nhà đầu tư uy tín, tiềm lực mạnh thực hiện dự án lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các dự án phát triển đô thị, du lịch, nông nghiệp... Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới. Tiếp tục xác định và làm rõ trong ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm tạo liên kết giữa các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, gắn kết liên vùng trong tam giác phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng...

Trong công nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án công nghiệp công nghệ cao, có sức cạnh tranh cao; gắn kết công nghiệp cao với công nghiệp hỗ trợ, từng bước đáp ứng được nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp, giảm tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện.

Nông nghiệp và nông thôn đã có những đổi mới đáng kể từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhiều địa phương trong tỉnh đã gắn kết giữa sản xuất - chế biến - bảo quản - tiêu thụ, tạo thành những chuỗi giá trị liên hoàn. Hình thành các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa quy mô lớn với những sản phẩm đặc trưng của Hải Dương. Hải Dương đã sáng tạo, đột phá tổ chức hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến quy mô quốc tế, lớn về kết nối tiêu thụ nông sản; đưa sản phẩm của Hải Dương lên nhiều sàn thương mại điện tử.

Nhằm tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, tỉnh đã có nhiều chính sách cởi mở giúp các doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản như tạm hoãn, giãn thời gian nộp thuế; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước...  

Những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người dân đã tạo nên một sức mạnh to lớn, giúp vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép" như đã được xác định trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

VŨ HOÀNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu