Khuyến học không chỉ là việc của người già

THỨ NĂM, 04/10/2018 09:57:19

Hoạt động khuyến học là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành nên rất cần sự tham gia của những người trẻ tuổi trong đội ngũ cán bộ khuyến học.

Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay (từ ngày 1-7.10.2018), chúng ta đọc được nhiều thông tin đáng phấn khởi về công tác khuyến học, khuyến tài trên cả nước. Tính đến ngày 30.6, có 17,65 triệu hội viên khuyến học, chiếm 19,2% số dân, tăng 0,75% với cùng kỳ năm 2017. Hải Dương là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về phát triển hội viên khuyến học. Toàn tỉnh hiện có hơn 477.000 hội viên khuyến học, tăng hơn 24.300 hội viên so với năm 2017, chiếm hơn 26% số dân. Tổng Quỹ khuyến học của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng.

Những kết quả tích cực đó có được là nhờ sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh và trước hết là hoạt động nỗ lực của đội ngũ cán bộ khuyến học. Trong những năm qua, cán bộ Hội Khuyến học các cấp đã có nhiều cố gắng để phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa trong toàn tỉnh. Số hội viên khuyến học tăng cao nhưng những người thực sự làm công tác khuyến học hiện nay phần lớn vẫn là người cao tuổi. Đó là những người khi còn công tác có những chức vụ nhất định hoặc là giáo viên nay đã nghỉ hưu, người cao tuổi có uy tín trong các dòng họ, thôn xóm. Những người trẻ tuổi hơn đương chức kiêm nhiệm chức danh ở Hội Khuyến học chủ yếu để “lấy danh” cho hội chứ chưa tham gia nhiều vào hoạt động khuyến học. Đội ngũ những người cao tuổi làm công tác khuyến học có ưu điểm là bề dày kinh nghiệm, uy tín cá nhân và nhiệt huyết với phong trào. Nhưng trải qua một số năm, đội ngũ này chưa được trẻ hóa cho thấy công tác khuyến học vẫn chưa thực sự thu hút sự quan tâm chung sức của những người trẻ tuổi.

Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến công tác khuyến học chưa có nhiều “luồng gió mới”. Hoạt động khuyến học vẫn chủ yếu tập trung vào khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Hoạt động khuyến tài chưa được nhiều nơi quan tâm, coi trọng. Học sinh đi học nghề chưa được khuyến khích, động viên như học sinh thi đỗ đại học. Công tác khuyến học cũng chưa động viên được nhiều người lớn tuổi đi học mà mới tập trung vào học sinh phổ thông…

Mục tiêu chung của hoạt động khuyến học là nhằm xây dựng xã hội học tập với những người dân tham gia học tập suốt đời. Đây là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và toàn thể người dân nên rất cần sự tham gia của những người trẻ tuổi trong đội ngũ cán bộ khuyến học. Cần đa dạng hóa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, khuyến khích người dân tham gia học tập bằng nhiều hình thức ở mọi lứa tuổi. Dần xây dựng tâm lý thực sự coi trọng việc học nghề, những người thợ giỏi để giảm dần tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Khuyến học, khuyến tài cần trở thành dòng mạch nguồn mạnh mẽ thôi thúc, động viên mỗi người không ngừng học tập chứ không phải chỉ là hoạt động phong trào sôi nổi ở một vài mùa trong năm.

LAM ANH

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu